Nhà trường tổ chức cho các con đi thăm quan Bảo tàng Phòng không Không quân (171 đường Trường Chinh) vào 8h30 sáng ngày thứ 3 (30/9/2014).
Previous Next