Nhà trường tổ chức cho các con lớp Ngân Hà, Đại Dương đi thăm làng gốm cổ truyền Bát Tràng vào 8h00 ngày 17/10/2014
Previous Next